Orędzie Królowej Pokoju z 2 sierpnia 2019

 „Drogie dzieci! Wielka jest miłość mojego Syna.  Gdybyście poznali wielkość Jego miłości,  nie przestawalibyście Go czcić i Mu dziękować.  On jest zawsze żywy przy was w Eucharystii,  bo Eucharystia jest Jego Sercem; Eucharystia jest sercem wiary.  On was nigdy nie opuścił.  A kiedy wy próbujecie od Niego odejść,  On nie odchodzi od was.  Dlatego moje matczyne serce jest szczęśliwe,  gdy widzi,  jak wy,  napełnieni miłością powracacie do Niego; kiedy widzi,  że zbliżacie się do Niego drogą pojednania,  miłości i nadziei.  Moje matczyne serce wie,  że kiedy wy – apostołowie mojej miłości,  moje kwiaty – idziecie drogą wiary,  na razie jesteście kiełkami,  pąkami,  ale dzięki modlitwie i postowi przyniesiecie owoce.  Będziecie nieść światło i z miłością i mądrością wszystko wokół siebie rozświetlicie.  Moje dzieci,  jako matka,  proszę was: módlcie się,  rozmyślajcie,  rozważajcie.  Wszystko,  co wam się przydarza – co piękne,  bolesne,  radosne,  święte – powoduje,  że budzicie się duchowo,  a mój Syn w was wzrasta.  Moje dzieci,  zdajcie się na Niego,  wierzcie Mu,  ufajcie Jego Miłości,  niech On was prowadzi.  Niech Eucharystia będzie miejscem,  w którym będziecie żywić swoje dusze,  aby następnie szerzyć miłość i prawdę,  świadczyć o moim Synu.  Dziękuję wam.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *