Orędzie Naszej Mamy z 2 lipca 2019

„Drogie dzieci! Zgodnie z wolą miłosiernego Ojca dawałam wam i nadal będę wam dawać oczywiste znaki mojej matczynej obecności.  Dzieci moje,  to jest matczyne pragnienie dla uzdrowienia dusz.  To jest pragnienie,  aby każde moje dziecko miało prawdziwą wiarę,  aby przeżyło cudowne doświadczenia,  pijąc ze źródła słów mojego Syna – słów życia.  Dzieci moje,  mój Syn,  poprzez swoją miłość i ofiarę,  przyniósł na świat światłość wiary i pokazał wam drogę wiary.  Bo,  dzieci moje,  wiara podnosi ból i cierpienie.  Prawdziwa wiara sprawia,  że modlitwa staje się mocniejsza,  dokonuje dzieł miłosierdzia – jedna rozmowa,  jeden dar łaski.  Te moje dzieci,  które mają wiarę – prawdziwą wiarę – są szczęśliwe pomimo wszystkiego,  bo przeżywają na ziemi początek niebiańskiej szczęśliwości.  Dlatego,  dzieci moje,  apostołowie mojej miłości,  wzywam was,  byście dali przykład prawdziwej wiary,  byście nieśli światło tam,  gdzie jest ciemność,  byście żyli moim Synem.  Dzieci moje,  jako matka mówię wam: nie możecie iść drogą wiary i naśladować mojego Syna bez waszych pasterzy.  Módlcie się,  by mieli siłę i miłość do prowadzenia was.  Niech wasze modlitwy zawsze będą przy nich.  Dziękuję wam.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *