Pielgrzymka do Medjugorje. Dodatkowo nawiedzenie Sanktuarium w Veprić oraz wycieczka nad Adriatyk.
15-23 lipca 2023.
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije… Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”. (J 7,37)

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście przez osobistą modlitwę jeszcze bardziej przybliżyły się do Boga. Wykorzystajcie czas odpoczynku i dajcie waszej duszy i waszym oczom odpoczynek w …

Czytaj dalej